Conved

Raw image format (Sony)

Název:
Raw image format (Sony)
Přípona:
arw

Formát ARW je formátem společnosti Sony. Celý jeho název zní Sony Alpha RAW. V podstatě se jedná o RAW formát, který si společnost upravila pro své potřeby. Značná jeho část je odvozena z formátu TIFF. Výhodou tohoto formátu je vysoká kvalita pořízené fotografie. Formát je také velmi dobře upravitelný, jednoduše se přeformátovává na jiné typy, např. na JPG či TIFF. Nevýhodou tohoto formátu je jeho nadměrná velikost, která je dána kvalitou.

Nejjednodušším způsobem jak si prohlédnout obrázek ve formátu ARW je nechat jej přeformátovat do formátu JPG. Tím se však ztratí cenná kvalita. Dále existuje mnoho programů pro jeho otevření. Samotná společnost Sony vyvinula program ARW Viewer, který umožňuje zobrazit, částečně upravit, a nebo přeformátovat soubory s touto příponou. Program dovoluje konverzi do formátů JPG, GIF, PNG, BMP a TIFF. Dostupný je však pouze pro systém Windows XP a vyšší. K prohlížení souborů tohoto formátu můžete využít programu ARW Viewer, který je ke stažení zdarma.

Formát arw umíme převádět do