Conved

Portable Network Graphics

Název:
Portable Network Graphics
Přípona:
png
MIME typ:
image/png

Typ souborů označených jako PNG jsou grafické soubor, které se využívají pro rastrovou grafiku. Celý název tohoto formátu zní Portable Network Graphics. Jeho hlavními výhodami je využití až 16 milionů barev. To umožňuje jeho lepší využití na úkor formátu GIF, který je mu velice podobný, avšak dokáže využívat pouze 256 barev. Další jeho výhodou je bezeztrátová komprese. To způsobuje nižší velikost bez ceny snížené kvality. Jedinou nevýhodou je snad nemožnost animace, kterou formát GIF dovoluje.

K vytvoření tohoto typu souborů došlo v roce 1994 z důvodu zpoplatnění užívání formátu GIF. Firmy Unisys a CompuServe stály za jeho vznikem. 16. ledna se firma CompuServe rozhodla zahájit vývoj vlastního formátu, to byl tzv. GIF24. Ten dovoloval v podstatě vše co dnešní PNG. Během jeho vývoje se začal vyvíjet i nový formát, kterým byl původně PBF – Portable Bitmap Format. Ten dovoloval užití bez licence, dokázal hravě porazit dříve používané formáty a zajistil si tak místo na výsluní. Později byl jeho název změněn na PNG a je používán tak, jak ho známe dodnes.

K jeho prohlížení můžeme využít mnoho programů. Zejména je většina z nich vestavěna přímo v dnešních operačních systémech. Pro systém Windows můžeme uvést například program Prohlížeč obrázků, který je přímo jeho součástí. Krom toho existuje i spousta dalších programů, za zmínku stojí určitě GIMP či Adobe Photoshop. K prohlížení obrázků ve formátu PNG můžete využít program předinstalovaný ve vašem počítači. Pokud však chcete využít jiný program, pak je zde pro Vás program GIMP, který je zcela zdarma.

Formát png umíme převádět do