Conved

Raw image format (Canon)

Název:
Raw image format (Canon)
Přípona:
cr2

CR2 fotografický formát, využívaný firmou Canon. Ta si jej i sama vytvořila a upravila. Je to obdoba RAW formátu, jen s tím rozdílem, že firma Conan má svou vlastní verzi, lépe řečeno už druhou verzi. S tím souvisí i většina jeho vlastností. Opět získává co nejdetailnější fotografie, nijak je neupravuje a ani nefiltruje. K tomu slouží až dodatečné programy podle záměru uživatele. Z této vysoké kvality lze usoudit i důsledek nízké komprese.

CR2 formát jej v podstatě následníkem CRW formátu. To byl původní formát firmy Canon, který byl vydán v roce 1997. Dočkal se jen několika vylepšení a v únoru následujícího roku byla vydána jeho poslední verze. Následně po něm, byl tedy vytvořen formát CR2. Mezi nejznámější programy, které dokážou tento formát otevřít patří dozajista placený Adobe Photoshop. Dále pak existuje neplacený program Able Rawer, který umožňuje úpravu a kontrolu RAW obrázků pořízených v tomto formátu. K otevření tohoto typu souborů použijte neplacený program Able Rawer.

Formát cr2 umíme převádět do