Conved

Raw image format (Nikon)

Název:
Raw image format (Nikon)
Přípona:
nef

Formát NEF je formátem vytvořeným společností Nikon. Jeho zkratka NEF znamená Nikon Electronic Format. V podstatě se jedná o RAW formát, ovšem firma Nikon si jej upravila pro vlastní potřeby tak, aby jim vyhovoval. Jeho výhodou je vysoká detailnost, která ovšem jde ruku v ruce s obrovskou velikostí souboru. Hlavním znakem tohoto typu souborů je hlavně to, že nastavení fotoaparátu se ukládá samostatně. To v praxi znamená to, že se uloží samotný obrázek, bez úprav fotoaparátu, avšak do samého souboru se zvlášť uloží možné nastavení z fotoaparátu. To umožňuje jednoduché úpravy, kterých můžete docílit několika málo kroky.

Dříve firma Nikon používala formát .nrw, v dnešní době se používá i .nef. Rozdíl mezi nimi není velký, snad jen ten, že je využíván v programu Nero, což je vypalovací program.

Programů pro otevření tohoto formátu je mnoho. Od firmy Nikon to je přímo program Nikon ViewNX, dále pak můžeme zmínit Adobe Photoshop od firmy Adobe Systems. Společnost Microsoft upravila svůj prohlížeč fotografií, aby i on tento formát zvládal otevírat. Jako odpověď na tento program je od Googlu aplikace Picasa, která opět zvládá tento typ souborů. K otevření tohoto typu souborů můžete použít neplacený program Able Rawer.

Formát nef umíme převádět do