Conved

OpenType

Název:
OpenType
Přípona:
otf
MIME typ:
application/vnd.oasis.opendocument.formula-template

Formát OTF, jehož celý název zní OpenType Format. Toto jméno se často zkracuje pouze na OpenType. Je formátem vytvořený společnostmi Microsoft a Adobe Systems a slouží hlavně k tvorbě písma za pomoci vektorů. Byl vyvinut za účelem nastoupení po formátu TrueType, přičemž byl z něj i odvozen. Díky jeho možnostem je v dnešní době nejpoužívanějším formátem pro tvorbu digitálních verzí písem. Největší jeho výhodou je velká rozšířenost tohoto formátu. Je využítelný jak na platformě Windows, tak i Apple, ale dokonce i na platformě Unix. Taktéž je třeba zmínit, že jeden soubor takového formátu může obsahovat až 65 536 znaků. To znamená, že všechny znaky čínštiny by se do tohoto souboru vešli bez problému dvacetkrát.

Na začátku všeho stála firma Microsoft, s tvorbou jejich TrueType formátu, který byl odpovědí na formáty společností Apple a Adobe Systems. Jelikož tento formát nebyl dostačující a společnost Microsoft jej chtěla rozšířit mezi největší počet uživatelů, rozhodla se spojit s firmou Adobe Systems. První jeho základy byli vytvořeny v roce 1996 po spojení těchto společností. Jeho poslední verze byla vydána v roce 2009, v dnešní době je označen verzí 1.6. Zajímavé je, že formát byl po vydání velice úspěšný. Již v roce 2001 bylo k dostání tisíce fontů, které byli využitelné v tehdejších počítačích.

Neexistuje příliš mnoho aplikací na úpravu, spíše jsou nazývány nástroji, resp. enginy. Engine je sada nástrojů umožňující tvorbu nějaké věci. Za zmínku dozajista stojí engine Uniscribe od firmy Microsoft. Vydalal jej před deseti lety a dodnes je velice používaným nástrojem. Dále mezi zdarma šířené můžeme zařadit FreeType. Je to aplikace vyvinutá pány Davidem Turnerem, Robertem Wilhelmem a Wernerem Lembergem. Samozřejmě k jeho výrobě přispělo i mnoho dobrovolných programátorů, kteří nejsou příliš známí. Určitě ale můžeme zmínit další nástroje, další zdarma šířený je sada nástrojů s názvem Pango, od firmy Apple to je sada nástrojů s názvem Apple Type Services for Unicode Imaging. K úpravě a tvorbě vlastního písma můžete použít program FreeType.

Formát otf umíme převádět do