Conved

Printer Font Binary

Název:
Printer Font Binary
Přípona:
pfb

Formát PFB byl vytvořen firmou Adobe Systems. Daná zkratka znamená Printer Font Binary. Ve skutečnosti je tento typ souborů založen na PostScriptu. Má i svou odvozeninu, tou je formát Printer Font ASCII, který na rozdíl od formátu PFB využívá kódovací schéma označené jako ASCII. V dnešní době je využíván zejména v systému Windows a Mac OS. Formát PFB patří do skupiny typů fontů, které jsou označovány jako Type 1.

Pro vytváření souborů v tomto formátu můžete využít programu FontForge. Dovolí Vám bez problému vytvářet fonty, krom tohoto formátu zvládá i jiné, například SVG, BDF či FON. Je lokalizován do 4 světových jazyků – angličtiny, čínštiny, japonštiny a němčiny.

Formát pfb umíme převádět do