Conved

Encapsulated PostScript

Název:
Encapsulated PostScript
Přípona:
eps
MIME typ:
application/postscript

Tento formát jehož zkratka EPS označuje anglická slova Encapsulated PostScript je dokumentem PostScriptu. Je to grafický formát využívající vektorové grafiky. Jeho příponou je .eps, ovšem využívá se i přípon .epsf a .epsi. Jeho využití je velké zvláště proto, že se dají jednotlivé obrázky v tomto formátu překládat přes sebe. Taktéž si formát sám vytváří vlastní miniaturu, kterou využívá k zobrazování.

Pro prohlížení tohoto typu souborů existují desítky programů, ze všeho nejdříve tu jsou produkty firmy Adobe – Adobe Acrobat, Adobe Illustrator, Adobe Indesign nebo Adobe Photoshop. Ty všechny dokáží tento formát prohlížet a dokonce v něm i ukládat soubory. Dalším takovým programem, který je avšak zcela zdarma můžeme zařadit GIMP, který ovšem vyžaduje rozšíření zvané Ghostscript, pro správnou funkčnost čtení tohoto typu souborů. Výchozím programem pro otevření tohoto typu souborů je tedy GIMP.

Formát eps umíme převádět do