Conved

PostScript

Název:
PostScript
Přípona:
ps
MIME typ:
application/postscript

Typ souborů s příponou .ps se celým názvem označuje jako PostScript. Je to grafický formát, který byl vytvořený firmou Adobe Systems Inc. Byl vytvořen za účelem využitelnosti nehledě na typu zařízení, na kterém je prohlížen. To z něj činí velmi kvalitní typ formátu. Původně byl využit jako programovací jazyk pro tisk dokumentů, později se díky svým možnostem stal velmi výhodným pro ukládání obrázků, z toho tedy plyne i jeho využití. Dodnes se využívá v kvalitnějších (dražších) tiskárnách jako standard. Alternativou tohoto formátu je formát PCL, neboli Printer Command Language, který vyvinula společnost HP, avšak se neprosadil.

Byl vytvořen již v roce 1985 již výše zmíněnou společností Adobe Systems. Tato firma vytvořila i podobné formáty, kupříkladu .pdf, který částečně formát .ps nahrazuje. Z PostScript formátu se odvozuje Encapsulated PostScript - .eps, který slouží k ukládání veškeré grafiky (rastrové, vektorové i kombinované). 

K prohlížení souborů v tomto formátu můžete využít programu Ghostscript, který je zcela volně šiřitelný.

Formát ps umíme převádět do