Conved

HTML document

Název:
HTML document
Přípona:
html
MIME typ:
text/html

Formát HTML, celým názvem označovaný jako Hyper Text Markup Language, je speciálně vytvořeným jazykem pro tvorbu webových stránek. Jeho prohlížení je možné přes webové prohlížeče, pro příklad Internet Explorer. Následná úprava je možná v obyčejném poznámkovém bloku. Typickou koncovkou těchto typů souborů je .html.

V roce 1989 probíhali první pokusy o vytvoření komunikačního systému pro CERN, což je výzkumné centrum ve Švýcarsku. Na tomto projektu pracovali Tim Berners-Lee a Robert Caillau, ti pro svou práci využívali dříve známého formátu SGML. Oba poté v roce 1990 navrhly první verzi HTML jazyka. Společně s ním vytvořili i HTTP protokol (Hyper Text Transfer Protocol), který slouží k výměně dokumentů tohoto formátu. Od roku 1991 do roku 1993 byly vyvíjeny prvotní verze tohoto formátu, na to pak následně v roce vytvořili Marc Andreessen a Eric Bina prohlížeč Mosaic. Byl vytvořen pro systémy PC a Macintosh, přičemž dosahoval úžasných výsledků.

Jeho hlavní funkcí bylo tedy zobrazování webových stránek, které jsou napsány pomocí jazyka HTML. Nejznámějšími prohlížeči tohoto formátu jsou jak jinak než webové prohlížeče. Za zmínku určitě stojí Internet Explorer, který býval donedávna výchozí součástí operačního systému Windows. Ovšem dalšími, velmi známými prohlížeči jsou webové prohlížeče Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera a další. Následná úprava je možná přes programy jako jsou například Poznámkový blok, Notepad++, který automaticky doplňuje některé jazykové „tagy“ a v neposlední řadě to je PSPad Editor.

Odkazy k aplikacím, které Vám tento typ souborů umožní prohlížet, není třeba, protože právě jednu takovou využíváte. K úpravám těchto souborů můžete použít již několikrát zmiňovaný Notepad++.

Formát html umíme převádět do