Conved

Microsoft Excel

Název:
Microsoft Excel
Přípona:
xls
MIME typ:
application/vnd.ms-excel

Formát XLS označovaný jako Excel Binary File Format, je formátem vyvinutým společností Microsoft. Sloužil jako výchozí formát pro aplikaci Microsoft Office Excel až do roku 2007. Tento formát je také předchůdcem formátů XLSX a XLSB, které jsou taktéž typickými formáty aplikace Office Excel. Výhodou tohoto formátu je to, že podporuje různé tabulky, funkce, makra, atd. Hlavní jeho nevýhodou je, že je uzavřený, nelze jej volně upravovat a není již dále vyvíjen. Od roku 2007 firma Microsoft začlenila do programu Microsoft Office Excel nový formát, který začala využívat jako primární. Tím je typ souborů Office Open XML, který jej plnohodnotně nahrazuje a je v mnoha ohledech lepší. Kupříkladu je tento formát více otevřen úpravám, jelikož je založen na bázi XML.

V dnešní době existuje mnoho programů, které dokážou tento typ souborů otevřít. Bezpochyby prvním je program Microsoft Office Excel, který i přes změnu primárního formátu dokáže pořád otevírat soubory s příponou XLS. Dalším programem je Apache OpenOffice Calc. Je alternativou programu Office Excel, avšak s tím rozdílem, že je k dostání zcela zdarma. Třetím nejznámějším programem je LibreOffice Calc. Je obdobou Apache OpenOffice Calcu, avšak skupina vyvíjející OpenOffice se roztrhla a každá si šla svou cestou. Proto se rozhodli vytvořit vlastní Calc. Poslední aplikací, která je zcela zdarma, je Excel Online. Tu má za následek opět společnost Microsoft. K jejímu užití je však zapotřebí mít Microsoft účet, který je spojený s OneDrivem. K prohlížení souborů s příponou XLS můžete využít online aplikaci Excel Online.

Formát xls umíme převádět do