Conved

Text file

Název:
Text file
Přípona:
txt
MIME typ:
text/plain

Systémem souborů značeným jako .txt označujeme textové soubory. Tyto soubory neobsahují žádné formátování, jako je např. kurzíva, tučné písmo, atd. Také tento formát v sobě nenese informaci v jakém kódování je jeho obsah, což nekdy vede k problémům při jeho zobrazování. Výjimečně se může ale použít i lehce formátovaný text, může být změněna velikost písma. V dnešní době je již i podporována možnost upravit text ztučněním, podtržením či zakřivením. Text může taktéž obsahovat i formátovací značky, jako např. tagy z HTML formátu. Mohou být využity i některé součásti různých programovacích jazyků.

Formát .txt se označuje také jako jeden z nejuniverzálnějších a obecných typů souborů, jelikož může být přečten téměř v jakémkoliv programu obsahující možnost číst text. Tudíž jej otevřete jak v Poznámkovém bloku, tak i v Microsoft Office Wordu.

Jejich vznik není přesně určen, avšak prvopočátky tohoto formátu můžeme říci už u prvotních počítačů, které používali pro psaní textu děrné štítky. Počátek tohoto typu textu a formátu můžeme považovat za období první poloviny 20. století. K otevření tohoto typu souborů můžete využít klasický Poznámkový blok ve vašem systému Windows. Pokud však chcete využít nějakou alternativu, můžete vyzkoušet program Notepad++.

Formát txt umíme převádět do