Conved

Microsoft Windows bitmap

Název:
Microsoft Windows bitmap
Přípona:
bmp
MIME typ:
image/bmp

Formát s příponou .bmp se celým názvem označuje Windows Bitmap, také se označuje jako .dib, což v angličtině znamená Device-Independent Bitmap. Je to grafický formát využívající rastrové grafiky. Otevřít jej umí téměř každý grafický editor, otevřít jej lze jak na systémech Windows tak i MacOS.

Tento typ souborů byl vytvořen v roce 1988, kde patřil do systému OS/2. Později byl použit firmou Microsoft pro svůj Windows 3.0. Později byl znovu přetvořen pro 32bitovou verzi systému OS/2 od firmy IBM. V dnešní době existují 4 typy tohoto formátu, dva pro systémy Windows a dva pro OS/2. Výhodou tohoto formátu je jeho jednoduchost a volná distribuce. To z něj činí velmi užitečný formát, tudíž není problém je implementovat do jakéhokoliv grafického editoru, z čehož plyne, že je i součástí mnoha z nich. Formát využívá rastrové grafiky, což znamená, že vykresluje všechny obrazce pixel po pixelu, na rozdíl od vektorové grafiky, která využívá geometrických obrazců.

K prohlížení tohoto formátu můžete využít třeba klasický prohlížeč obrázků v systému Windows.

Formát bmp umíme převádět do