Conved

Portable bitmap format (black and white)

Název:
Portable bitmap format (black and white)
Přípona:
pbm
MIME typ:
image/x-portable-bitmap

Typ souborů PBM je grafickým formátem nesoucím označení Portable Bitmap Format. Má mnoho odnoží, například Portable Graymap Format (PGM) či Portable Pixmap Format (PPM). Jeho předností, nebo spíše nevýhodou v dnešní době, je možnost maximálního využití 2 barev. Tedy černé a bílé barvy.

Byl představen v osmdesátých letech. Jeho vynálezcem je Jef Poskanzer. Původně byl využit pro posílání textových obrázků, které měli zvládnout formátování textu. Toto se používalo zejména v e-mailové komunikaci. V roce 1988 Poskanzer vydal balíček nástrojů pro tento formát, daný balíček umožňoval i převod tohoto formátu na jiný. Na konci stejného roku byl vydán i formát PGM a PPM společně i s jejich sadami nástrojů. Ty společně byli zabaleny do knihovny Pbmplus. V roce 1993 byl pak Pbmplus nahrazen Netpbm, což byla v podstatě oprava a znovuzabalení daných balíčků do jednoho.

K otevření tohoto typu souborů můžete využít Adobe Photoshop, který bohužel není zdarma. K dispozici je zdarma jeho trial verze, která do měsíce vyprší.

Formát pbm umíme převádět do