Conved

Flexible Image Transport System

Název:
Flexible Image Transport System
Přípona:
fits
MIME typ:
image/fits

Formát FITS má celý název Flexible Image Transport Systém. Je otevřeným digitálním formátem sloužícím pro ukládání, přenos a úpravu vědeckých a jiných obrázků. Je nejvíce využívaným v astronomii, a na rozdíl od jiných formátů je určen speciálně pro fotometrická a vědecká data.

Formát byl vypuštěn v červnu roku 1981, od toho roku byl několikrát předělán a upgradován, z čehož plyne, že je nyní ve svojí třetí verzi. Poslední, tedy třetí verze byla vydána v roce 2008, přesněji v červenci toho roku. Povinností tohoto formátu bylo heslo: „once FITS, always FITS“ což v překladu znamená: „jednou sedne, vždycky sedne“. V praxi to znamenalo nutnou zpětnou kompatibilitu. Jednou z jeho výhod tedy je, že je zpětně kompatibilní. Navíc dokáže skladovat mnohá data, která nesouvisí přímo s obrázkem, kupříkladu dokáže uložit spektrum barev, mnohotabulkové databáze. Dále také může ukládat rentgenové či infračervené varianty daného souboru.

K prohlížení tohoto formátu slouží program FITS Liberator.

Formát fits umíme převádět do