Conved

CompuServe Graphics Interchange Format

Název:
CompuServe Graphics Interchange Format
Přípona:
gif
MIME typ:
image/gif

Formát GIF, jehož přípona pro soubory je .gif, zní celým jménem – Graphics Interchange Format. Je to grafický formát využívající rastrové grafiky. Je především využit na internetu, respektive byl využit nejvíce na internetu. To bylo dáno jeho nízkou náročností, možností vytvářet animace, a dokonce měl nízké nároky na velikost. Bohužel má i jednu velkou nevýhodu. Tou je omezení počtu barev na 256, což způsobuje častokrát problémy u některých obrazů, které obsahují mnohonásobně vyšší počet barev.

Tento typ souborů byl ohlášen v roce 1987. O dva roky později vydala firma CompuServe vylepšenou verzi tohoto formátu, která přidávala například zpoždění animací. Daná verze nesla označení 89a. Ve své době byl jedním ze dvou grafických formátů, které byli využívány pro zobrazování dat na webových stránkách. Je to jednoduchý formát, který zvládají otevírat klasické programy. Pro systém Windows můžeme uvést klasický prohlížeč obrázků. Jeho alternativou je formát .png, který je taktéž grafickým formátem rastrových obrázků. Na rozdíl od něj má však lepší kompresi dat na úkor kvality a není omezen na pouhých 256.

K prohlížení souborů v tomto formátu Vám postačí program Prohlížeč obrázků, který naleznete ve svém systému Windows. Není potřeba stahovat žádný dodatečný software.

Formát gif umíme převádět do