Conved

7-Zip Compressed File

Název:
7-Zip Compressed File
Přípona:
7z

Formát 7z je kompresním formátem vytvořeným původně pro program 7-Zip. Mezi hlavní výhody tohoto formátu patří možnost několikanásobné komprimace určitého souboru, přeformátování a dokonce samotná komprimace, která je velmi účinná. Taktéž sem můžeme zařadit schopnost uložení velkých dat. Formát 7z je schopen uložit soubor o velikosti až 17 miliard GB. Formát je navíc otevřený, tudíž nebrání nijak úpravám. Tím lze docílit v budoucnu i dalších vylepšení komprimačních algoritmů.

První verze tohoto formátu byla vydána spolu s programem 7-Zip, to bylo v roce 1999. Programátorem této aplikace byl Rus jménem Igor Pavlov. Od té doby prodělal formát i program mnoho úprav. Nynější stabilní verze programu 7-Zip je 9.2, avšak je ve vývoji již verze 9.33.

Pro otevření tohoto formátu můžeme použít hned několik programů. Prvním z nich je samozřejmě program 7-Zip, pro který byl formát vyvinut. Mezi hlavní výhody této aplikace patří i možnost otevírat jiné komprimační typy souborů, než jen 7z. Pro příklad to jsou formáty RAR, NTFS, ARJ, CAB, atd. Také dodává lepší komprimační algoritmus, a proto jsou soubory v tomto formátu o 2 – 10 % menší, než při použití jiných programů. Jako další program můžeme uvést WinRaR, který sice není zdarma, ale můžete bezplatně využívat jeho trial verzi, po neomezenou dobu. K otevření, tvorbě či jen úpravě souborů s touto příponou lze využít program 7-Zip.

Formát 7z umíme převádět do