Conved

Tape Archive File

Název:
Tape Archive File
Přípona:
tar
MIME typ:
application/x-tar

Formát TAR je archivním a komprimačním formátem. Celý jeho název zní Tape Archive. Hlavnímu využití se dostalo zejména na platformě Linux, avšak často se s ním v dnešní době můžeme setkat i na platformách Windows. Dříve se používal pouze pro páskové jednotky, dnes je však jeho využití úplně jiné. Hlavní použití spočívá v slučování jednotlivých souborů do jednoho za účelem zkomprimování jiným formátem. Například pomocí GZIP formátu.

Poprvé byl využit v operačním systému GNU a v programu star, který byl vytvořen v roce 1982 panem Jörgem Schillingem. Na svou dobu byl velice kvalitním programem, protože se zjistilo, že dosahuje rychlosti až 14 MB/s, což je ohromující, když si představíte, že největší diskety mívaly velikost maximálně 2,88 MB.

K otevření souborů v tomto formátu můžete využít programu 7-Zip. Ten zvládá jak rozbalování tak i jejich tvorbu. Mimo něj tento formát zvládá i program WinRaR. Oba tyto programy jsou k dostání zdarma, WinRaR má jen o něco jiné podmínky. je sice označen jako trial verze, ovšem je využitelný napořád. K otevření či tvorbě souborů s příponou .tar můžete využít programu 7-Zip, který je k dostání zcela zdarma.

Formát tar umíme převádět do