Conved

Archived by Robert Jung

Název:
Archived by Robert Jung
Přípona:
arj

Tento formát je komprimačním formátem vytvořeným mužem Robertem K. Jungem. Celý název formátu zní Archived by Robert Jung. Hlavní výhodou tohoto formátu byla možnost rozdělit daný soubor na jednotlivé svazky, které se v dřívější době lépe posílali přes vytáčená připojení. Rychlost těchto připojení totiž nebyla vysoká, ba naopak byla nízká. Další jeho výhodou bylo to, že dokázal již ve své době fungovat na 16bitových, 32bitových, ale i 64bitových systémech.

V polovině 90 let byl tento formát jedním z dvou hlavně využívaných komprimačních formátů. Druhým takovým byl formát PKZIP, který byl většinou mnohem oblíbenější, avšak slávy se dostalo i ARJ formátu. To se dělo zejména kvůli jeho vlastnostem. Do dnešní doby existují verze pro DOS, tj. verze 2.86 a pro systém Windows je to verze 3.20.

K otevření souborů v tomto formátu lze využít programu přímo od Roberta Junga, tím je File Archiver ARJ. Poslední jeho verze byla vydána v roce 2001 a to pro výše zmíněný systém DOS. Mezi známější, dodnes aktualizované programy patři 7-Zip, který ho zvládá upravit i otevřít.

Formát arj umíme převádět do