Conved

Bzip UNIX Compressed File

Název:
Bzip UNIX Compressed File
Přípona:
bz

Formát BZ označovaný jako BZip je kompresním formátem. Jeho využití je znát hlavně v některých systémech na bázi Linuxu, kde je přímo v průzkumníku dovoleno vytvářet soubory s touto příponou. V porovnání s formátem GZIP je dosti pomalejší, avšak výhodou toho je, že má vysokou schopnost komprimace. Ke své práci využívá Run-Length Encoding kódování sloučené s kompresním algoritmem zvaným Burrows-Wheeler. Hlavní nevýhodou tohoto formátu je nemožnost komprimace několika souborů zaráz. Z toho důvodu musí být všechny soubory zarchivovány do jedného, například pomocí formátu TAR a až poté zkomprimovány BZ formátem, za účelem snížení velikosti.

V dnešní době tento formát příliš nepoužívá, jelikož byl nahrazen jeho novější verzí – BZIP2. Rozdíl mezi nimi není velký. BZ či BZIP používá aritmetické kódování. To má lepší komprimační schopnosti, ale je chráněno patenty. Proto muselo být vyměněno za tzv. Huffmanovo kódování. Programy, které zvládají otevřít tento formát, jsou naprogramovány tak, aby zvládali především jeho novější verzi. Tou je tedy BZ2. Mezi programy, které sem můžeme zařadit, patří dozajista 7-Zip. Ten hravě zvládá úpravu, tvorbu či jeho otevření. Dále sem pak můžeme zařadit WinRaR, který zvládá v podstatě to samé s tímto formátem, jako 7-Zip. Oba zmíněné programy jsou k dostání zdarma, avšak WinRaR má svou trial verzi, která je ovšem využitelná napořád. K otevření, tvorbě či úpravě tohoto formátu můžete využít programu 7-Zip.

Formát bz umíme převádět do