Conved

Compressed Archive File

Název:
Compressed Archive File
Přípona:
zip
MIME typ:
application/zip

Soubory s příponou ZIP jsou určeny k archivování a komprimování. Tento typ souborů byl vytvořen Philem Katzem pro jeho program PKZIP. Ten byl využíván zejména v 90. letech. Mezi největší výhodu tohoto formátu patří integrace do nejrozšířenějších operačních systémů, také využívá několika komprimačních algoritmů, tudíž je možné vybrat si nejlepší pro daný soubor.

Poprvé byl tento formát představen v roce 1989 pro program PKZIP. Vydán byl kvůli představení konkurence oproti ostatním formátům tehdejší doby, zejména vůči formátu ARC. V dnešní době je v oběhu jeho verze s označením 6.3.3, která vyšla 1. září 2012. Z tohoto formátu je odvozeno hned několik dalších formátů. Ideálním příkladem je formát  JAR, či ODF. JAR formát je zazipovaný soubor, který má v sobě uložené pouze soubory napsané v jazyce Java. Také se tento formát využívá pro zkomprimování určitých souborů, které lze jednoduše rozbalit.

Nejjednodušším způsobem jak tento typ souborů otevřít je využít možnosti přímo v operačním systému. Kromě toho lze využít například programu 7-Zip, který dokáže soubory s touto příponou otevřít.

Formát zip umíme převádět do