Conved

Bzip 2 UNIX Compressed File

Název:
Bzip 2 UNIX Compressed File
Přípona:
bz2
MIME typ:
application/x-bzip2

Formát označovaný jako BZ2 je komprimačním formátem využívaným zejména v operačních systémech založených na Linuxu. Tvůrcem tohoto formátu je muž jménem Julian Seward. Hlavní jeho výhodou je, že oproti formátům ZIP či GZ dokáže data komprimovat lépe, avšak cenou toho je, že pracuje pomaleji. Tento typ souborů si celý soubor rozloží do určitých sekcí, které pak komprimuje zvlášť.

Úplně první verze, tehdy ne ještě zcela stabilní byla vydána v roce 1996 a nesla číselné označení 0.15. S rostoucí popularitou byl formát více a více rozvíjen, až se konečně v roce 2000 dočkal plnohodnotné verze 1.0. Poslední vydanou verzí je verze 1.0.5 ze 17. března roku 2008. Jeho dřívější verze byl formát BZ, který musel být přepracován, kvůli patentovým ochranám na typu kódování, které používal.

V dnešní době lze využít desítek programů, které zvládají využívat soubory s touto příponou. To je dáno hlavně tím, že je tento formát velice oblíbený. Uvést můžeme dozajista program 7-Zip, který je zcela zdarma a nedělá mu problém prohlížet, vytvářet či upravovat soubory s touto příponou.

Dále pak můžeme uvést program WinZip. I on si hravě poradí se soubory uloženými v tomto formátu. K otevření, tvorbě či úpravě souborů s příponou .bzip2 můžete využít programu 7-Zip, který je k dostání zcela zdarma,

Formát bz2 umíme převádět do