Conved

Shanda Bambook eBook or Samsung Galaxy S-Note

Název:
Shanda Bambook eBook or Samsung Galaxy S-Note
Přípona:
snb

Formát SNB je formátem tvořícím textové dokumenty pro mobilní telefony Samsung. Tyto soubory vytváří speciální aplikace na těchto mobilních telefonech. Výhodou tohoto formátu je to, že dokáže uvnitř těchto poznámek uchovávat zvukové záznamy, videonahrávky, obrázky, ale i samotný text. Dalším bonusem tohoto formátu je to, že může být přenesen do jiného zařízení a zde přečten. Častokrát se využívá synchronizace přes Google Drive, avšak je zde možnost prohlédnout si daný formát i na počítačích se systémem Windows. Soubory v tomto formátu mohou být převedeny na formáty typu JPG či PDF. Dále pak je možnost přetvořit tyto formáty na typ souborů s příponou ZIP.

Pro otevření a prohlížení souborů v tomto formátu můžete využít programu S Note, který vytvořila přímo firma Samsung. Výhodou tohoto programu je, že nemá příliš velké nároky a hlavně, je k dostání zdarma. Jediná nevýhoda této aplikace je snad ta, že je dostupný pouze pro systém Windows 7.

Stejnou příponu využívá i formát Shanda Bambook eBook. Je to typ souborů speciálně vytvořený pro čínskou čtečku elektronických knížek vytvořenou společností Nut Shell Electronics. Tato společnost je dceřinou firmou Shanda Corporation. V základu je velmi podobný formátu EPUB. Ačkoliv je tato čtečka knih původem z Číny, velmi rychle se rozrostla ve Spojených Státech.

Tento formát podporuje jen velmi málo čteček, jelikož je hlavně vytvořen pro čtečky Bambook. Avšak výhodou je, že mohou být převedeny na jakýkoliv formát, který lze potom snáz přečíst. Bez převádění lze tento formát přečíst i na počítači. Stačí k tomu aplikace s názvem Calibre, která je zdarma šiřitelná. Výhodou tohoto programu je, že krom tohoto formátu dokáže přečíst desítky dalších formátů, dokonce zvládá otevřít i formáty jako jsou ODT či DOCX. K otevření souborů v tomto formátu můžete využít programu Calibre, který je k dostání zdarma.

Formát snb umíme převádět do